SẢN PHẨM

Màng Ghép Ướt

Mô tả:

Là màng BOPP đùn kết hợp, trơn và được xử lý cả hai mặt.

Các đặc tính:

 • Nhiễm tĩnh điện thấp
 • Khả năng gia công tốt
 • Độ bóng và độ trong suốt tốt
 • Độ mờ thấp

Ứng dụng:

 • Độ bóng cao ghép với giấy in và không in và giấy bìa
 • Để ghép với giấy carton

Mô tả:

Là màng BOPP đùn kết hợp, trơn, chống tĩnh điện, hai mặt được xử lý, một mặt mờ, mặt kia bóng.

Các đặc tính:

 • Nhiễm tĩnh điện thấp
 • Khả năng gia công tốt
 • Bám dính mực/ vẹc ni tốt
 • Độ mờ cao, độ rõ ràng tiếp xúc tốt

Ứng dụng:

 • Ghép giấy in, không in, bìa và ghép carton nhìn tự nhiên