VỀ CHÚNG TÔI

CHỨNG NHẬN & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Mã sản phẩm: PTP3

=> Click xem chi tiết thông số kỹ thuật PTP3: Link

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Mã sản phẩm: PTP1

=> Click xem chi tiết thông số kỹ thuật PTP1: Link

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Mã sản phẩm: PTA1

=> Click xem chi tiết thông số kỹ thuật PTA1: Link

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Mã sản phẩm: PMP1

=> Click xem chi tiết thông số kỹ thuật PMP1: Link

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Mã sản phẩm: PML1

=> Click xem chi tiết thông số kỹ thuật PML1: Link

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Mã sản phẩm: HTP1

=> Click xem chi tiết thông số kỹ thuật HTP1: Link

SVHC 224 REACH

Chứng nhận: SVHC 224 REACH

=> Click xem chi tiết chứng nhận: Link

 

Halogen (F, Cl, Br, I)

Chứng nhận thành phần bao bì, nhựa tổng hợp không chứa Halogen (F, Cl, Br, I)

=> Click xem chi tiết chứng nhận: Link

Chứng nhận RoHS 2.0

Chứng nhận RoHS 2.0

=> Click xem chi tiết chứng nhận: Link

US FDA 21 CFR 177.1520

Chứng nhận US FDA 21 CFR 177.1520 (Olefin Polymers)

=> Click xem chi tiết chứng nhận: Link