MEDIA CENTER

Hội thảo BOPP Tú Phương 2022

Hội thảo BOPP Tú Phương 2022 giới thiệu sản phẩm đến bạn bè trong và ngoài nước, với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu Việt Nam

Hành trình đi đến thành công của Plaschem

Hành trình đi đến thành công của Plaschem một trong những công ty hóa nhựa hàng đầu Việt Nam.