HIGH
PERFORMANCE

PRODUCTS

MÀNG CÔNG NGHIỆP

Màng Băng Dính

Chúng tôi đề xuất màng trong không có khả năng hàn dán cho các loại băng dính trong khoảng từ 21-40 micron. Các loại màng thông dụng được đề xuất với một mặt được xử lý cho phép bám dính với các loại chất bám dính PS gốc nước, dung môi và acrylic. Màng đề xuất với độ phẳng , bóng và trong tốt.

Màng Cho Túi May Mặc

Chúng tôi đề xuất màng trong không thẻ dán nhiệt cho túi may mặc trong khoảng 24-42 micron. Màng thông thường được đề xuất với một mặt được xử lý cho phép in ấn. Giống như màng băng dính, màng này có độ phẳng, độ bóng và độ trong tốt. Có thể cung cấp các đặc tính cơ học tốt cho các ứng dụng túi

Màng tách

Chúng tôi cung cấp màng có thể tách trong, chưa xử lý, không dán nhiệt cho các ứng dụng lớp tách phía trong dày 12/15/17/18/20 micron. Những màng này dung cấp năng lượng bề mặt thấp và các đặc tính quang học tốt.