SẢN PHẨM

Màng Cho Túi May Mặc

Chúng tôi đề xuất màng trong không thẻ dán nhiệt cho túi may mặc trong khoảng 24-42 micron. Màng thông thường được đề xuất với một mặt được xử lý cho phép in ấn. Giống như màng băng dính, màng này có độ phẳng, độ bóng và độ trong tốt. Có thể cung cấp các đặc tính cơ học tốt cho các ứng dụng túi

Mô tả:

Là màng đùn kết hợp, trơn, một mặt được xử lý corona và mặt kia chưa được xử lý.

Đặc tính:

  • Độ bóng và trong cao
  • Khả năng gia công tốt
  • Khả năng in ấn tốt
  • Mặt sau chưa xử lý
  • Khả năng bám dính tốt với nhiều áp lực khác nhau chất bám dính và mực in

Ứng dụng:

  • Bao bì dệt