SẢN PHẨM

Màng tách

Chúng tôi cung cấp màng có thể tách trong, chưa xử lý, không dán nhiệt cho các ứng dụng lớp tách phía trong dày 12/15/17/18/20 micron. Những màng này dung cấp năng lượng bề mặt thấp và các đặc tính quang học tốt.

Mô tả:

Là màng đùn kết hợp, trơn, chưa xử lý với năng lượng bề mặt thấp.

Đặc tính:

  • Các đặc tính tách tốt
  • Độ trơn bề mặt tốt
  • Tính ổn định nhiệt tốt

Ứng dụng:

  • Áp lực cao, ghép trang trí