SẢN PHẨM

Màng Ghép Nhiệt

– Màng nhiệt mờ
– Màng nhiệt bóng
– Màng nhiệt có thể phủ kim

Mô tả:

Là màng BOPP, một mặt mờ và cả hai mặt được xử lý màng ghép nhiệt. Màng mờ này có lớp ép đùn với lớp nhựa nóng chảy ở nhiệt độ thấp, cho phép ghép màng với giấy bằng gia nhiệt và áp lực.

Các đặc tính:

 • Hoàn thiện mờ
 • Khả năng chống giãn và xé tốt
 • Màu vàng không xuất hiện trên cuộn
 • Độ bền liên kết xé sợi với giấy
 • Sự phân tách tốt trong quá trình tách màng được ghép
 • Bề mặt mờ phù hợp cho các công đoạn sau như phủ điểm UV, dập nổi và dập nền nóng

Ứng dụng:

 • Ghép nhiệt với tất cả các loại giấy in hoặc không in và giấy bìa như bìa sách, áp phích, tạp chí, nật khí, tài liệu quảng cáo, sách hướng dẫn, album ảnh…

Mô tả:

Là màng BOPP, trong và cả hai mặt được xử lý màng ghép nhiệt. Màng có bè mặt được phủ với nhựa nóng chảy ở nhiệt độ thấp, cho phép ghép màng và các sản phẩm giấy bằng gia nhiệt và áp lực.

Các đặc tính:

 • Các đặc tính quang học tốt
 • Khả năng chống giãn và xé tốt
 • Màu vàng không xuất hiện trên cuộn
 • Độ bền liên kết xé sợi với giấy

Ứng dụng:

 • Cán nhiệt với tất cả các loại giấy in và không in và giấy bìa như bìa sách, áp phích, tạp chí, nhật ký…

Mô tả:

Là màng đùn kết hợp, một mặt có thể mạ và mặt kia được xử lý hàn dán nhiệt.

Các đặc tính:

 • Các đặc tính quang học tốt
 • Khả năng chống giãn và xé tốt
 • Màu vàng không xuất hiện trên cuộn
 • Bám dính hoàn toàn với tấm xốp EPS
 • Ngăn ngừa độ ẩm tốt

Ứng dụng:

 • Ghép nhiệt với tấm xốp EPS cho cách nhiệt mái