SẢN PHẨM

Màng Băng Dính

Chúng tôi đề xuất màng trong không có khả năng hàn dán cho các loại băng dính trong khoảng từ 21-40 micron. Các loại màng thông dụng được đề xuất với một mặt được xử lý cho phép bám dính với các loại chất bám dính PS gốc nước, dung môi và acrylic. Màng đề xuất với độ phẳng , bóng và trong tốt.

Mô tả:

Là màng BOPP đùn kết hợp, trơn, một mặt được xử lý corona và mặt kia không được xử lý.

Đặc tính:

  • Độ bóng và trong cao
  • Khả năng gia công tốt
  • Khả năng in ấn tốt
  • Mặt sau chưa xử lý
  • Khả năng bám dính tốt với nhiều áp lực khác nhau
  • Nhạy cảm với chất bám dính hoặc mực in

Ứng dụng:

  • Băng dính nhạy với áp lực