Tìm chúng tôi
NHÀ MÁY MÀNG BOPP TÚ PHƯƠNG – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA
Địa chỉ CCN Tú Phương, xã Lợi Bình Nhơn,t/p Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.
Điện thoại (+84) 2723 986 996
Fax (+84) 2723 986 996
Hotline (+84) 985 50 86 79
Website www.tuphuongbopp.vn
BỘ PHẬN KINH DOANH
Address Căn B1.00.01 Sarimi, Khu Đô thị Sala, 72 Nguyễn Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại (+84) 979 942 742
Email director@tuphuongbopp.vn; sales@tuphuongbopp.vn

  Form Liên Hệ

  ĐẠI LÝ

  3 agencies were found

  Sẽ cập nhật sau

  TU PHUONG BOPP Manufacturing
  Address Duong Danh, Duong xa, Gia Lam District, Hanoi
  Phone 84-4 3 6789 569
  Email info@tuphuongbopp.vn

  Sẽ cập nhật sau

  TU PHUONG BOPP Manufacturing
  Address Duong Danh, Duong xa, Gia Lam District, Hanoi
  Phone 84-4 3 6789 569
  Email info@tuphuongbopp.vn

  Sẽ cập nhật sau

  TU PHUONG BOPP Manufacturing
  Address Duong Danh, Duong xa, Gia Lam District, Hanoi
  Phone 84-4 3 6789 569
  Email info@tuphuongbopp.vn