TIN TỨC

Previous news

19Th3

PLASCHEM ĐẦU TƯ 1.000 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY MÀNG BOPP TẠI LONG AN

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy màng BOPP Tú Phương sẽ cho sản lượng khoảng 50.800 tấn sản phẩm, góp phần đáp ứng được nhu cầu về màng BOPP còn thiếu tại Việt Nam.

VIEW DETAIL